Landsforeningen for Luftfartøyvern

Medlemsskap

Hvorfor bli medlem

Du kan nå bli personlig medlem i foreningen.

Søknader om vern og støtte er formelle prosesser ift. evt. offentlige tilskudd. Ved å bli medlem er du med og stiller deg bak de verdier vi søker å oppnå.

En slik forankring sørger for en troverdig medlemsbase som kan dokumentere støtte og berettigelse i det frivillige arbeidet overfor myndighetene, samt forsikre at vi har litt midler til å gå i dialog med vernemyndigheter, institusjoner og byråkratiet, og utvikle verneplanen og søknader på videre.

Hvordan bli medlem

Personlig medlemskap i LFL koster 50,- kr/år.

Innmelding skjer ved innbetaling til Bankkonto/Vipps.

Bankkonto: 1503.83.4063

Vipps #129188, «Landsforeningen for Luftfartøyvern»

Husk å oppgi navn og adresse, evt. mailadresse og telefonnummer.