Landsforeningen for Luftfartøyvern

Om foreningen

Som Lord Beaverbrook tok initiativet til innsamling av panner og kjeler i aluminium til bygging av Spitfire under «Battle of Britain» ønsker Landsforeningen for Luftfartøyvern, LFL, å mobilisere alle flyentusiaster og utøvere i Norge til bidra til å ta vare på vår flyvende og levende kulturarv før det er for sent. Nasjonale klenodier som Gloster Gladiator 423 og Spitfire MH603 og noen titalls historiske luftfartøy trenger nå din hjelp til det frivillige kulturarbeidet og synliggjøre behovet og berettigelsen av vern av levende luftfartøy og aktivitet på historiske flyplasser opp mot myndighetene. LFL fremmer støtte til kulturmidler og finansiering iht. «Nasjonal Verneplan for Luftfartøy, Vern gjennom bruk», som er oversendt Riksantikvaren. I tillegg til vern og søknader om kulturmidler vil LFL arbeide for reduksjon av avgifter, gebyrer og moms, og vil søke kollektive løsninger for reduksjon av forsikringer og driftsutgifter. LFL`s inntekter går utelukkende til vernearbeidet.

 

LFL, Landsforeningen for luftfartøyvern ble stiftet 27.01.2016.

  • LFL er en Nasjonal paraplyorganisasjon for alle entusiaster, for­eninger og klubber som har som formål å restaurere, formidle og operere veteranfly slik de ble bygget. LFL er medlem av Kulturvernforbundet.
  • LFL har som formål å fremme bevaring av verneverdige luftfartøy, og å ivareta det frivillige luftfartøyvernets interesser.

 

Foreningen skal:

  • Motivere til varig vern, bevaring og bruk av verneverdige luftfartøy.
  • Utvikle, informere og styrke kompetansen i flymiljøet og styrke materielle vilkår knyttet til vernearbeidet gjennom dokumentasjon og tekniske godkjenninger.
  • Skape kontinuitet og trygghet i fartøyenes eierskap, forvaltning, tilstand og bruk.
  • Ta en aktiv lederrolle i utviklingen av verneformer for alle luftfartøy innen rammene av antikvariske verneprinsipper og bevaring.
  • Stimulere til synergier og bidra til endringer i vernesammenhenger for luftfartøy.
  • Bidra til styrket samarbeid mellom luftfartsmiljøene, museene og luftfartøyeierne
  • Sørge for solidarisk og koordinert opptreden overfor myndighetene