Landsforeningen for Luftfartøyvern

Årsmøte avholdes Onsdag 09.06.2021 Kl: 1900-2100 PÅ TEAMS

Vern av flyvende historiske Luftfartøy er inne i en kritisk fase, der bevegelige kulturminne ønskes ivaretatt som andre etablerte kulturminne med berettigelse til tilskudd og støtte for å kunne ivareta en viktig del av vår felles kulturhistorie for fremtiden.

Nå reorganiseres ansvaret for kulturforvaltning i det offentlige og vi som fly entusiaster må stå sammen med en klar stemme. Landsforeningen for vern av Luftfartøy er medlem av Norges Kulturvernforbund og har bred støtte i våre behov og mål gjennom en utarbeidet Verneplan for Luftfartøy. Det frivillige arbeidet med restaurering og bruk av veteranfly støttes også varmt av våre nasjonale museer gjennom utstrakt samarbeid og felles målsetting i vern gjennom bruk der dette er mulig.

«Å se gamle fly i luften er ikke en selvfølge lenger, men resultatet av manges årelange frivillige innsats»

Bli med og bidra til at dette kan fortsette».

Årsberetning mv. legges sendes ut før Årsmøtet.

Leave a Reply